عاشقان ثارالله

سامانه پیام کوتاه

جهت ثبت شماره خود در سامانه اطلاع رسانی پیام کوتاه هیئت عاشقان ثارالله واژه
asheghan
را به شماره 10002972 پیامک کنید

آخرین نظرات
سلام بر حسین علیه السلام
محمدرضا موحدیان

۱۱ مطلب با موضوع «آثار سال 92 :: صوت جلسات :: روضه 92» ثبت شده است

سخنرانی-حاج آقا انصاری دریافت
روضه-کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه-کربلایی محمد نداف پور دریافت
سنگین-کربلایی محمد نداف پور دریافت
واحد-کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور-برادر میثم خداوردیلو دریافت
شعر آخر جلسه-کربلایی محمد نداف پور دریافت

روضه (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
زمینه (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
سنگین (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
واحد(کربلایی محمد نداف پور) دریافت
شور(کربلایی محمد نداف پور) دریافت

با عرض پوزش ...به دلیل عدم ضبط کامل صوت سخنرانی از درج آن در وب خودداری کرده ایم.

سخنرانی (شیخ انصاری) دریافت
مناجات(کربلایی محمد نداف پور) دریافت
شعر و روضه(کربلایی محمد نداف پور) دریافت
زمینه (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
سنگین (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
واحد (کربلایی محمد نداف پور) دریافت
شور(حبیب عبدالهی) دریافت

سخنرانی (حاج آقا نصرالهی) دریافت
شعر(کربلایی محمد نداف پور) - من از دیار..... دریافت
روضه(کربلایی محمد نداف پور) دریافت
زمینه (میثم خداوردیلو)- می میرم از صدای تو.... دریافت
نغمه دل انگیز(کربلایی محمد نداف پور)- از آن روزی که خاکم را .... دریافت

سخنرانی - حاج آقا نصرالهی                                                دریافت
روضه - کربلایی محمدنداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمدنداف پور دریافت
شور - کربلایی محمدنداف پور دریافت

روضه(کربلایی محمد نداف پور)
زمینه(کربلایی محمد نداف پور) دریافت
شور1(کربلایی محمد نداف پور)- سلسله ی موی دوست دریافت
شور2(کربلایی محمد نداف پور) - کجایید ای شهیدان خدایی دریافت
شور (میثم خداوردیلو)- می گم عاشقم دریافت

سخنرانی ( حاج آقا نصرالهی ) دریافت
روضه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور - کربلایی محمد نداف پور دریافت

سخنرانی - شیخ ناصر مظلوم دریافت
روضه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور - کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور - کربلایی محمد نداف پور دریافت
بخش پایانی دریافت

سخنرانی - (حاج آقا نصراللهی) دریافت
مناجات با امام زمان (عجل ا...) - کربلایی محمد نداف پور دریافت
روضه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور - میثم خداوردیلو دریافت

سخنرانی - عبادت کردن (حاج آقا انصاری) دریافت
روضه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمد نداف پور دریافت

سخنرانی- ظاهر دین ( حاج آقا حسینی) دریافت
روضه -  کربلایی محمد نداف پور دریافت
زمینه - کربلایی محمد نداف پور دریافت
شور - کربلایی محمد نداف پور دریافت